Komentari studenata

Upisala sam master Poslovna analitika 2014/15 godine, i završila u roku. Te godine je to bio nov smer, sa jako interesantnom ponudom ispita u okviru programa. Nastava jako dinamična, nimalo dosadna, praktična i sa mogućnošću završavanja ispitnih obaveza pre samog ispita kroz istraživačke radove, prisustvo, i slično, gde imate mogućnost da u bilo kom trenutku zatražite i dobijete pomoć nastavnog osoblja. Takođe, prilikom izbora teme i same izrade master rada maksimalna predusretljivost mentora i njegovih saradnika je nešto što bih istakla i maksimalno pohvalila. Smer je jako praktičan, pruža savremena i primenljiva znanja, zaista možete jako mnogo naučiti. Kada bih ponovo upisivala master, definitivno bih ponovila odluku.

Tokom osnovnih studija sam se upoznao sa predmetima Operaciona istraživanja (1 i 2) i Statistika koji su pružali rešenje na tražene probleme koristeći matematičke modele, heuristiku i pretpostavke. Na programu mi se svidela primenljivost rešenja za mnoge situacije koje smo dobijali iz realnih primera. Mogućnosti za učenje su bile neograničene imajući u vidu interakciju sa predavačima i odabir tema koje su bile obrađivane. Ispiti su najbolji kada ih položite prikupljanjem poena predispitnim obavezama. Svaki rad, istraživanje, domaći ili aktivnost su donosili poene i samim tim, ispiti se polože i “pre roka”. Upravo tako položeniti predmeti su i stvarno naučeni predmeti jer ste do tada rešili nekoliko realnih situacija, zadataka i interesovali se za dimenzije postavljenog problema. Sa mnogim mentorima sa kojima ćete raditi ste se već susreli prilikom osnovnih studija. Lično sam imao sreće da za mentora imam profesorku koja mi je za odabranu temu, ukazala na značaj rada i izbora teme i pokazala metodologiju rada koju do sada nisam imao prilike da naučim. Tema master rada se ticala rešenja problema u kompaniji u kojoj sam radio. Problem koji niko nije mogao da reši a ticao se planiranja i alokacije resursa je kompletno obrađen u master radu i nakon toga je pokazao da je problem rešiv, samo se nije pristupalo sa adekvatnim pretpostavkama i pravim matematičkim modelom. Ovaj rad služi kao osnova za dalje istraživanje i unapređenje rešenja na svim nivoima. Trenutno radim u kompaniji City Facility i prilikom statističke obrade podataka koristim znanja stečena na masteru.

Razlog upisivanja ovog smera jeste što za bilo koju profesiju u okviru menadžmenta neophodno je poznavanje i tumačenje podataka jer se na osnovu analiza i donose odluke. Na programu mi se svidela: fleksibilnost i mogućnost da se radi dok se studira, učenje samo bitnih korisnih stvari, rad kroz studije slučajeva nema teroije i gubljenje vremena na nebitnim stvarima, veliki izbor izbornih predmeta. Iskustva sa ispita su jako pozitivna… genralno nisam ni imala osećaj da je ispit, jer je atmosfera bila jako lagodna i sve je usmereno ka dobrovoljnom učenju i ogromnoj pomoći i podršci svih profesora da se savalada gradivo i materija koja baš studenta i interesuju.
Sve pohvale za svog mentora, toliko strpljenja i izdovojenog vremena mnogo je značilo pogotovo što sam ja radila i genralno jako malo vremena imala da dolazim na faks. Znanja su mi jako pomogla, većinu stvari koristim i sad tokom rada (iako sam u marketing odeljenju), jedina preporuka jeste da se excel bas bas usavrsi i izdvji kako neki vid zasebnog predmeta ili slicno… Pivot tabele, rad sa ogrrrromnim količinama podataka, sve finese prilikom filtriranja i sortiranja baš zato što su orgromne baze, i slično je sitnica koja se manje provlačila kroz master a meni je značajno trebala na poslu.

Dobra alternativa programiranju. Program je bio zabavan, interesantan. Mentorka stvarno izlazi u susret studentima, samo molim vas da ispit radite na vreme. Programer sam, tako da nije direktno pomoglo u zaposljenju. Vise pomaze u samom poslu gde treba da se razume zahtev potrosaca i prikaz resenja potrosacu.

Osnovne studije sam završio na FON-u, smer menadžment i organizacija a modul menadžment, generacija 2010. Master na smeru poslovna analitika upisujem odmah po završetku osnovnih studija, 2014. godine. Smer poslovna analitika sam izabrao iz 2 razloga: Tematika me je jako zainteresovala za vreme osnovnih studija, većina izbornih predmeta mi je bila vezana za statistiku, verovatnoću, simulacije, operaciona istaživanja i poslovnu inteligenciju; U momentu upisivanja master studija radio sam kao podrška prodaji (analiza i planiranje prodaje i zaliha). Na programu mi se jako dopala usmerenost na praktičan deo nastave na računaru i rešavanje problema iz realnih sistema i situacija. Od programa sam dobio upravo ono što sam i očekivao, a to je unapređenje mojih znanja i veština u poslu kojim se bavim. Ono što mi se takođe dopalo je širok spektar izbornih predmeta. Većina ispita se ogleda u rešavanju realnog problema i njegova prezentacija profesorima, vrlo slično svakodnevnim izazovima i zadacima zaposlenih u velikim sistemima koji dobiju zadatak, a svoje rešenje treba da prezentuju osobi iz top menadžmenta. Iskustva tokom rada sa mentorom su pozitivna, profesorka je uvek imala vremena za mene i moj master rad i puno mi pomogla. I pored punog radnog vremena, uspešno sam završio studije u roku. Tema mog master rada je bila analiza i rešenje jednog realnog problema iz kompanije u kojoj sam radio, a rešenje je moglo nesmetano da se primenjuje i bude implementirano kao alat. Uveren sam da su znanja stečena na poslovnoj analitici izuzetno bitna, kako za početne poslove i prakse, gde je jako bitno dobro baratanje excel-om, pa do mnogo ozbiljnijih i kompleksnijih poslova, jer svaka dobra menadžerska odluka mora biti zasnovana na analizi, o kojoj god oblasti da je reč. Trenutno radim u veoma uspešnoj i inovativnoj kompaniji Würth, gde svakodnevno imam priliku da svoje već stečeno znanje implementiram, ali i da ga usavršavam i jako sam zadovoljan zbog toga.

Tokom osnovnih studija sve više su me privlačili predmeti koji su se odnosili na optimizaciju procesa. Možda je na to uticala i praksa koju sam obavljala u Henkel Srbija, za koju sam saznala zahvaljujući nastavnom kadru Fakulteta organizacionih nauka. Svaki korak na poslovnom planu vodio me je ka master smeru Poslovna analitika. Ako ste željni sticanja znanja iz oblasti logistike, planiranja i optimizacije procesa ovo je pravi smer za vas. Tokom ovih godinu dana susrela sam se sa raznim softverima za napredno planiranje koje je lako primeniti na bilo kojoj kompaniji i svakom proizvodnom asortimanu. Ako ste više okrenuti marketingu, na ovom smeru će vas naučiti kako da merite efikasnost brendova, kako da optimizujete ulaganja u marketing aktivnosti i još mnogo toga. Nezavisno u kom sektoru želite da se razvijate, na smeru Poslovna analitike imate širok dijapazon izbornih predmeta u kojima možete da se pronađete. Profesori su tu da vam izađu u susret ako ste željni da se upoznate sa nekim novim programima, ali i da vam pomognu da već postojeća znanja dovedete na najviši nivo. Stalno prate nove trendove, ne kaskaju sa tehnologijom i uvek gledaju kako da se unaprede. Svakako, ne treba propustiti priliku da radite sa ovakvim nastavnim kadrom, jer će oni učiniti sve da od vas potkuju upravo onim zananjem koje je najtraženije na tržištu.

Odmah posle izučavanja Operacionih istraživanja 1, a kasnije Operacionih istraživanja 2, formirala mi se jasna slika oko upisa mastera. Poslovnu analitiku sam upisala, pre svega, jer je ono što se izučava na ovom smeru predmet mog interesovanja. Pored toga, na smeru se mogu steći praktična znanja. Svidela su mi se primenljivost oblasti koje se obrađuju, posvećenost profesora, posvećivanje pažnje izradi projekata. Ispiti su koncipirani tako da ima jako malo teorije, a što više rešavanja studija, projekata, koji omogućavaju da se stekne iskustvo. Često je sam ispit formalnost, dok veliki uticaj na formuranje ocene ima učešće na predavanjima i konsultacije. Za dobar lični i profesionalni razvoj, potrebna je i velika posvećenost mentora. To je ono na šta će svaki student ovog smera naići. Naime, svi profesori su spremni da odvoje svoje vreme kako bi razjasnili nejasnoće i dali svoje sugestije za rad studenata Potreba za znanjima koja se steknu na smeru Poslovna analitika javlja se svakodnevno. Gotovo da ne postoji testiranje koje ne obuhvata neku od oblasti koja se baš ovde izučava.

Nakon završenih osnovnih studija Operacionog menadžmenta i jako dobre saradnje sa katedrom za OI tokom izrade diplomskog rada odlučila sam se da upišem smer OIRS (sadašnja Poslovna analitika). Master studije sam upisala 2012.g, a završila godinu dana kasnije. Moj fokus je bio proširivanje znanja iz Operacionih istraživanja, jer mi je to i bio jedan od najzanimljivijih predmeta tokom studija. Pošto sam se ujedno i zaposlila, organizacija predavanja i ispita je bila odlična i stizala sam sve da uskladim, a profesori su uvek bili spremni za saradnju i dogovor. Tokom izrade master rada, rad sa mentorom je bio i više nego dobar. Bile smo u stalnoj komunikaciji i s obzirom da sam izabrala realan optimizacioni problem kao temu, maksimalno mi je pomogla da se snađem i zavšim rad na vreme. Od 2012.g radim u Naftnoj industiji Srbije kao Saradnik za optmizaciju i planiranje. Uprkos specifičnosti posla, znanja stečena na masteru mi pomažu da bolje razumem rad softvera u kojem radim, a koji je zasnovan na različitim metodama optimizacije.

Program sam upisala iz želje da produbim svoja znanja iz statistike, da se upoznam detaljnije sa softverima koji se koriste u analizi podataka i da naučim da tumačim dobijene izveštaje. Osnovna prednost ovog programa u odnosu na ostale jeste savladavanje gradiva koja se realno koriste u poslovnom svetu. Profesori i asistenti su dosledni tokom trajanja semestara; ono što se predstavi na početku i kaže da će se raditi, tako i bude. Polaganje ispita kroz praktičan rad na računaru u određenom softveru, uz usmeni deo iz teorije je po mom mišljenju najbolji način za organizovanje ispita, čime se obavezno savladava tehnika predmeta i pruža mogućnost za sticanje novih znanja. Mentor je bio na raspolaganju od samog početka odabira teme rada, zatim prilikom istraživanja i pisanja rada, do odbrane istog. Zahteva dosta predanosti i angažovanja, ali je zato i sam master rad na zavidnom nivou. Studentu pruža osnove pisanja naučno-istraživačkog rada, način na koji treba da razmišlja, takođe ga podstiče na rad kroz veći broj iteracija tokom izrade rada. Zahvaljujući ovakvom radu, moja želja za daljim istraživanjem rezultirala je i upisom na doktorske studije.

Završio sam ISIT na osnovnim studijama, međutim smatram da je PA pravi izbor kako bi se proširio znanje i stekle, možda odlučujuće prednosti prilikom zapošljavanja. Na PA ima dosta predmeta u kojima se očekuje praktičan rad studenta u raznim softverskim alatima i korišćenje prethodno stečenog znanja sa osnovnih studija. Studije sam završio u roku, najviše zahvaljujući odličnoj komunikaciji sa mentorom i njegovoj podršci tokom pisanja master rada. Radim u prosveti, mentor koji mi je bio na masteru je primer profesora kakav želim da budem.

Poslovnu analitiku sam upisala pre svega zato što sam smatrala da posedujem dovoljno teoretskog znanja iz Menadžmenta koji sam završila na osnovnim studijama pa sam želela da svoje znanje proširim praktično, veštinama koje će mi koristiti u budućnosti u bilo kojoj oblasti poslovanja. Danas je manipulacija podacima neophodna svakom uspešnom menadžeru u donošenju poslovnih odluka, analizi trenutnog poslovanja i određivanju budućih akcija. Posebno ističem prednost statističkih programa koje sam na masteru koristila sprovodeći razne statističke analize i testove. Radeći istraživačke radove, stekla sam nove veštine, sagledala statistiku (analitiku) na jedan drugačiji način od dosadašnjeg, kao zanimljivu i primenljivu u svakoj oblasti života od ekologiji preko životnih navika ljudi, zdravlja, sporta…pa sve do marketinga i finansija. Iskustva sa ispita zaslužuju samo pohvalu. Kao što sam spomenula akcenat na praktičnim radovima, analizama i istraživanjima je nešto što svaki master treba da potencira kako bi studente što bolje pripremio za buduće pozicije. Ispiti su utoliko zanimljiviji što smo svi birali segmente za analizu koji su nama samima bili privlačni, a opet imali smo mogućnost da vidimo i saslušamo šta su izabrali drugi studenti i kako su oni došli do određenih zaključaka. Mentor je uvek na raspolaganju i voljan da prenese znanje studentima, što je definitivno jedna od glavnih prednosti ovog smera. Jako prijatna saradnja i prava priprema za odbranu rada. Jako je bitno kod praktičnih zadataka da imate dobru komunikaciju sa mentorom i da se on posveti zadatku u istoj meri kao i vi u početku, kako biste zajedno došli do cilja i pravog rezultata.

Program sam upisala vođena činjenicom da u svetu prepunom raznih podataka i informacija uspevaju samo oni koji znaju te informacije da povežu, kritički analiziraju i iz njih izvedu zaključke. Ovaj master program je odlična prilika za sticanje i unapređenje znanja o kvantitativnim metodama, osnovnim i naprednim statističkim analizama; odlična prilika da se izdvojimo iz mase i postanemo konkurentniji kako na tržištu naše zemlje, tako i u svetu. Nakon završenog programa, mladi imaju otvorena vrata u mnogobrojnim internacionalnim kompanijama i raznim sektorima, zahvaljujući CV-u koji je obogaćen znanjima iz oblasti analize podataka i statističkim paketima SPSS, R, RStudio, Eviews, Clementine. Takođe, tokom izrade master rada sam stekla korisna znanja o načinu pisanja naučnog rada kroz saradnju sa mentorom koji nesebično deli svoja znanja, iskustva i nove ideje sa studentima, i koji je 24/7 dostupan za konstruktivne sugestije i feedback.

Program sam odabrala jer sam želela da od najboljih naučim kako da teorijsko znanje primenim u praksi. Prilikom odabira presudilo je to što se na predavanjima koriste softveri koje koriste mnoge kompanije i da zaista dobijam veštine neophodne za poslovni svet. Moje iskustvo sa svim profesorima je odlično, a posebno bih izdvojila rad sa mojim mentorom. Njegov rad i podrška umnogome su doprineli da moj master rad bude međunarodno nagrađen i da budemo pozvani na konferenciju u Briselu.

Studijski program nudi praktična znanja iz izuzetno aktuelnih oblasti, pri čemu bih posebno istakla sjajnu saradnju sa profesorima i mentorom. Uz redovno praćenje nastave, ispiti ne predstavljaju nikakav problem. Način razmišljanja i pristupa problemu koji se razvija kroz nastavu i projektne zadatke, kao i poznavanje alata za rešavanje tih problema, odnosno obradu i analizu podataka, predstavljaju izuzetnu komparativnu prednost na tržištu rada, a budući da se bavim statistikom, svakodnevno sam u prilici da primenim stečene veštine i znanja.

Studijski program sam upisala iz razloga što su mi se jako svideli predmeti Katedre na osnovnim studijama. Želela sam da naučim da radim u SPSS-u, što se pokazalo izuzetno korisno s obzirom da svakodnevno sarađujem sa aktuarima i statističarima. Predmeti su bili zanimljivi, nastavnici su izlazili u susret za sve što je bilo potrebno. Mentor mog master rada je bio neverovatno detaljan i strpljiv, maksimalno se trudio oko mog rada iskazujući zaista divljenja vredan stepen entuzijazma i posvećenosti. Hvala od srca na svemu!

Komentari studenata

Razlog upisivanja ovog smera jeste što za bilo koju profesiju u okviru menadžmenta neophodno je poznavanje i tumačenje podataka jer se na osnovu analiza i donose odluke. Na programu mi se svidela: …

Novosti

22/01/2020

Ispit iz predmeta Poslovna analitika i optimizacija održaće se 28.01.2020. u 18:15 u kabinetu 309a. Studenti moraju poslati gotovu studiju slučaja (.pdf i .xls fajlove) BAR 24h pre zakazanog termina ispita.

01/12/2014

Literatura za učenje ispita Poslovna analitika možete preuzeti ovde.