Ispitna pitanja

 1. Poslovna analitika (definicija, vrste, zadaci i metodološke osnove za korišćenje savremenih informacionih tehnologija).
 2. Poslovno obaveštavanje (definicija, osnovnu shema sistema poslovnog obaveštavanja, odnos prema poslovnoj analitici).
 3. Poslovno izveštavanje (zadatak i vrste izveštavanja).
 4. Opisujuća (deskriptivna) analitika (zadatak i tipična pitanja)
 5. Predviđajuća (prediktivna) analitika (zadatak i tipična pitanja)
 6. Propisujuća (preskriptivna) analitika (zadatak i tipična pitanja)
 7. Upravljački (menadžmentski) aspekt poslovne analitike
 8. Teorijsko metodološki aspekt poslovne analitike
 9. Informatički aspekt poslovne analitike
 10. Šta je prognoza i zašto je ona važna u poslovanju
 11. Sistem prognoziranja
 12. Osnovni pristupi optimizaciji u uslovima neizvesnosti
 13. Vrste tehnika predviđanja

Komentari studenata

Razlog upisivanja ovog smera jeste što za bilo koju profesiju u okviru menadžmenta neophodno je poznavanje i tumačenje podataka jer se na osnovu analiza i donose odluke. Na programu mi se svidela: …

Novosti

14/12/2016

Studenti koji žele da odbrane projektni zadatak u januarskom ispitnom roku, moraju poslati gotovu studiju slučaja (pdf i xls fajlove) BAR 48h pre zakazanog termina. Ovo pravilo važi u svakom ispitnom roku.

27/01/2016

Spisak studenata sa svim osvojenim poenima iz predmeta poslovna analitika i optimizacija možete videti ovde.

14/12/2016

Odbrana projektnih zadataka iz predmeta poslovna analitika i optimizacija je zakazana za 15.12.2016. godine u sali C001 u 18h.

27/01/2016

Rezultate ispita iz predmeta poslovna analitika i optimizacija možete videti ovde.

01/12/2014

Literatura za učenje ispita Poslovna analitika možete preuzeti ovde.