O programu

Cilj studijskog programa PA je školovanje diplomiranih inženjera organizacionih nauka koji stiču kompetencije i akademske veštine za rešavanje praktičnih i teorijskih problema operacionih istraživanja i poslovne statistike, odnosno za rešavanje problema analize i upravljanja organizacionim sistemima u svim onim oblastima u kojima se pokazalo da je efikasno koristiti metodologiju ovih disciplina. Ovo podrazumeva ovladavanje multidisciplinarnim pristupom, kao i razvijanje sposobnosti za kreativan i timski rad i za kritičko razmatranje problema i izbor pogodnih metoda za njihovo rešavanje. Pored metodologije operacionih istraživanja i statistike, od ključnog značaja je razvijanje veština za korišćenje savremenih informacionih sistema, softverskih paketa i drugih relevantnih proizvoda informacionih tehnologija.

Metode i tehnike operacionih istraživanja (nauke o menadžmentu) se koriste u optimizaciji proizvodnih procesa i ekonomskih odluka na osnovu matematičkih modela. Poslovna statistika je primenjena statistika, neophodna za analizu velikih količina podataka, njihovo modeliranje i predviđanje na osnovu uzoraka. Zajedno, operaciona istraživanja i statistika su osnovni alat za analizu i nalaženje optimalnih odluka u privredi, poslovanju i vladinom sektoru.

Trajanje programa je jedna godina, odnosno dva semestra, sa ukupno 60 ESPB, kada su studenti na osnovnim studijama zaradili najmanje 240 ESPB, od kojih bar 30 iz matematičkih predmeta, operacionih istraživanja i statistike.

U prvom semestru se izvodi nastava na pet predmeta od kojih su dva obavezna a tri izborna i svi imaju po 6 ESPB. U drugom semestru se obavlja stručna praksa, radi pristupni rad i diplomski (masterski) rad.

Razlikuju se dve studijske grupe: Operaciona istraživanja i Poslovna statistika. Obe grupe imaju dva zajednička obavezna predmeta, a tri predmeta su izborna. Na osnovu izbornih predmeta i oblasti iz koje se radi diplomski (masterski) rad određuje se studijska grupa.

Komentari studenata

Tokom osnovnih studija sam se upoznao sa predmetima Operaciona istraživanja (1 i 2) i Statistika koji su pružali rešenje na tražene probleme koristeći matematičke modele, heuristiku i pretpostav…

Novosti

04/03/2018

Studenti Fakulteta organizacionih nauka plasirali su se u finale svetskog takmičenja INFORMS OR & Analytics Student Team Competition. Članove tima čine: Andrijana Bačević, Nemanja Vilimonović, Igor Dabić - studenti master studija studijskog programa Poslovna analitika, Jakov Petrović - student master studija studijskog programa Informacioni sistemi i Darko Damnjanović - student IV godine osnovnih studija smera Operacioni menadžment. Mentor tima je prof. dr Dragana Makajić-Nikolić, uz podršku i pomoć članova Laboratorije za operaciona istraživanja i kolege Dušana Džamića sa katedre za Matematiku, sa Fakulteta organizacionih nauka. Od ukupno 28 timova izabrano je 8 finalista koji će predstaviti svoj rad na INFORMS Analytics Conference u Baltimoru, SAD, od 15-17. aprila 2018. SREĆNO!!!

12/12/2017

Odbrana studija slučaja za januarski ispitni rok biće održana u utorak, 26.12.2017. od 18.15. Studenti koji žele da odbrane studiju u ovom roku, moraju poslati gotovu studiju slučaja (pdf i xls fajlove) BAR 48h pre zakazanog termina. Ovo pravilo važi u svakom ispitnom roku.

01/12/2014

Literatura za učenje ispita Poslovna analitika možete preuzeti ovde.