O programu

Cilj studijskog programa PA je školovanje diplomiranih inženjera organizacionih nauka koji stiču kompetencije i akademske veštine za rešavanje praktičnih i teorijskih problema operacionih istraživanja i poslovne statistike, odnosno za rešavanje problema analize i upravljanja organizacionim sistemima u svim onim oblastima u kojima se pokazalo da je efikasno koristiti metodologiju ovih disciplina. Ovo podrazumeva ovladavanje multidisciplinarnim pristupom, kao i razvijanje sposobnosti za kreativan i timski rad i za kritičko razmatranje problema i izbor pogodnih metoda za njihovo rešavanje. Pored metodologije operacionih istraživanja i statistike, od ključnog značaja je razvijanje veština za korišćenje savremenih informacionih sistema, softverskih paketa i drugih relevantnih proizvoda informacionih tehnologija.

Metode i tehnike operacionih istraživanja (nauke o menadžmentu) se koriste u optimizaciji proizvodnih procesa i ekonomskih odluka na osnovu matematičkih modela. Poslovna statistika je primenjena statistika, neophodna za analizu velikih količina podataka, njihovo modeliranje i predviđanje na osnovu uzoraka. Zajedno, operaciona istraživanja i statistika su osnovni alat za analizu i nalaženje optimalnih odluka u privredi, poslovanju i vladinom sektoru.

Trajanje programa je jedna godina, odnosno dva semestra, sa ukupno 60 ESPB, kada su studenti na osnovnim studijama zaradili najmanje 240 ESPB, od kojih bar 30 iz matematičkih predmeta, operacionih istraživanja i statistike.

U prvom semestru se izvodi nastava na pet predmeta od kojih su dva obavezna a tri izborna i svi imaju po 6 ESPB. U drugom semestru se obavlja stručna praksa, radi pristupni rad i diplomski (masterski) rad.

Razlikuju se dve studijske grupe: Operaciona istraživanja i Poslovna statistika. Obe grupe imaju dva zajednička obavezna predmeta, a tri predmeta su izborna. Na osnovu izbornih predmeta i oblasti iz koje se radi diplomski (masterski) rad određuje se studijska grupa.

Komentari studenata

Završio sam ISIT na osnovnim studijama, međutim smatram da je PA pravi izbor kako bi se proširio znanje i stekle, možda odlučujuće prednosti prilikom zapošljavanja. Na PA ima dosta predmeta u k…

Novosti

22/01/2020

Ispit iz predmeta Poslovna analitika i optimizacija održaće se 28.01.2020. u 18:15 u kabinetu 309a. Studenti moraju poslati gotovu studiju slučaja (.pdf i .xls fajlove) BAR 24h pre zakazanog termina ispita.

01/12/2014

Literatura za učenje ispita Poslovna analitika možete preuzeti ovde.