Studija slučaja (predispitne obaveze)

Nakon rešavanja studije slučaja potrebno je sastaviti izveštaj. Na koricama izveštaja treba u zaglavlju otkucati:

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA Diplomske akademske studije OIRS Izabrana poglavlja iz Operacionih istraživanja

na sredini stranice: STUDIJA SLUČAJA i naslov dobijene teme a u dnu: prezime i ime kandidata, broj dosijea i datum izrade.

Strukturu poslovnog izveštaja možete preuzeti ovde.

Studenti moraju poslati gotovu studiju slučaja (pdf i xls fajlove) BAR 48h pre zakazanog termina ispita. Ovo pravilo važi u svakom ispitnom roku.

Komentari studenata

Nakon završenih osnovnih studija Operacionog menadžmenta i jako dobre saradnje sa katedrom za OI tokom izrade diplomskog rada odlučila sam se da upišem smer OIRS (sadašnja Poslovna analitika). Ma…

Novosti

22/01/2020

Ispit iz predmeta Poslovna analitika i optimizacija održaće se 28.01.2020. u 18:15 u kabinetu 309a. Studenti moraju poslati gotovu studiju slučaja (.pdf i .xls fajlove) BAR 24h pre zakazanog termina ispita.

01/12/2014

Literatura za učenje ispita Poslovna analitika možete preuzeti ovde.