Softver

Oblast: Naziv:
Linearno programiranje LINDO
LINGO
Excel solver
AMPL, GLPK
Celobrojno programiranje LINDO
LINGO
Excel solver
AMPL, GLPK
Globalna optimizacija GLOB (prof. dr Vera Vujčić)
Heuristike Concorde
Ocena performansi poslovnih sistema EMS (Efficiency Measuremet System)
KoNsi
I-DEA
PIM-DEA

Komentari studenata

Nakon završenih osnovnih studija Operacionog menadžmenta i jako dobre saradnje sa katedrom za OI tokom izrade diplomskog rada odlučila sam se da upišem smer OIRS (sadašnja Poslovna analitika). Ma…

Novosti

22/01/2020

Ispit iz predmeta Poslovna analitika i optimizacija održaće se 28.01.2020. u 18:15 u kabinetu 309a. Studenti moraju poslati gotovu studiju slučaja (.pdf i .xls fajlove) BAR 24h pre zakazanog termina ispita.

01/12/2014

Literatura za učenje ispita Poslovna analitika možete preuzeti ovde.