Analiza procesa i Petrijeve mreže

Prezentacije

Mreže

Softver

Instalacija i detaljno uputstvo se mogu naći na stranici http://cpntools.org.

Teme za polaganje ispita

Komentari studenata

Završio sam ISIT na osnovnim studijama, međutim smatram da je PA pravi izbor kako bi se proširio znanje i stekle, možda odlučujuće prednosti prilikom zapošljavanja. Na PA ima dosta predmeta u k…

Novosti

01/12/2014

Literatura za učenje ispita Poslovna analitika možete preuzeti ovde.