Merenje preferencija poslovnih subjekata

Studijski program: Poslovna analitika

Nastavnik: Marija S. Kuzmanović

Status predmeta: izborni

Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa metodama za merenje preferencija i mogućnostima primene ovih metoda za modeliranje i analizu strateškog ponašanja poslovnih subjekata, kao i simulaciju posledica strateških odluka u kompleksnom i interaktivnom poslovnom okruženju.

Ishod predmeta

Osposobljenost studenata za sprovođenje metoda za merenje preferencija poslovnih subjekata, kao i korišćenje rezultata za modeliranje i analizu strateškog ponašanja poslovnih subjekata, kao i simulaciju posledica strateških odluka u realnim problemima.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:
P1. Uvodno predavanje: Osnovni koncepti metoda za merenje preferencija i primene u poslovnom odlučivanju.
P2. Metode za merenje stavova: Multiatributivni modeli, pojam i vrste.
P3-P4: Perceptualno mapiranje: Pojam. Metode i tehnike. Kompozitno mapiranje. Primena.
P5: Metode za merenje preferencija: Pojam i vrste. Metode otkrivenih naspram metoda formulisanih preferencija. Kompozitne naspram dekompozitnih tehnika.
P6: Kondžoint analiza: Pojam i vrste. Poređenje sa drugim metodama evaluacije. Prednosti primene.
P7-P8. Planiranje i sprovođenje kondžoint analize: Izbor metode. Identifikovanje atributa i njihovih nivoa. Generisanje plana eksperimenta. Plan istraživanja i priprema prezentacije koncepata. Tehnike prikupljanja podataka.
P9-P10. Analiza podataka: Procedure za procenu korisnosti. Individualni naspram agregatnih modela. Regresioni modeli. Hijerarhijska Bajesova metoda. Model slučajnih koeficijenta. Modeli diskretnih izbora.
P11-P12: Simulacija rezultata. Klaster analiza i segmentacija. Kondžoint simulacioni modeli.
P13-P15. Primena kondžoint analize: Prikaz nekih od primena u poslovnom odlučivanju u raznim proizvodnim i uslužnim delatnostima.
Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
Analize slučajeva iz prakse i interaktivne diskusije prema sadržaju teorijske nastave. Upoznavanje sa odgovarajućim softverima (SPSS, Sawtooth software, Excel…). Studijski istraživački rad uz konsultacije tokom samostalne izrade projekta.

Literatura

1. Kuzmanovic Marija, Kvantitativne metode u marketingu: Primena Conjoint analize, Društvo operacionih istraživača, Beograd, 2006.
2. Anders Gustafsson, Andreas Herrmann, Frank Huber, editors, Conjoint measurement : methods and applications, 4. Edition, Berlin [etc.] : Springer, cop. 2007.

Metode izvođenja nastave: Predavanja praćena odgovarajućim prezentacijama i multimedijalnim sadržajima. Kreativne radionice bazirane na interaktivnom radu sa studentima kroz analizu studija slučajeva iz prakse uz simulaciju u uslovima turbulentnog okruženja. Timski rad u izradi projekta uz primenu savremenih softvera za dizajn studije, obradu i analizu podataka, simulaciju rezultata i prezentaciju predloga poslovnih rešenja.

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku predavanja 10 usmeni ispit 30
prezentacija projekta 60

Komentari studenata

Program sam upisala iz želje da produbim svoja znanja iz statistike, da se upoznam detaljnije sa softverima koji se koriste u analizi podataka i da naučim da tumačim dobijene izveštaje. Osnovna pr…

Novosti

22/01/2020

Ispit iz predmeta Poslovna analitika i optimizacija održaće se 28.01.2020. u 18:15 u kabinetu 309a. Studenti moraju poslati gotovu studiju slučaja (.pdf i .xls fajlove) BAR 24h pre zakazanog termina ispita.

01/12/2014

Literatura za učenje ispita Poslovna analitika možete preuzeti ovde.