Merenje preferencija poslovnih subjekata

Studijski program: Poslovna analitika

Nastavnik: Marija S. Kuzmanović

Status predmeta: izborni

Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa metodama za merenje preferencija i mogućnostima primene ovih metoda za modeliranje i analizu strateškog ponašanja poslovnih subjekata, kao i simulaciju posledica strateških odluka u kompleksnom i interaktivnom poslovnom okruženju.

Ishod predmeta

Osposobljenost studenata za sprovođenje metoda za merenje preferencija poslovnih subjekata, kao i korišćenje rezultata za modeliranje i analizu strateškog ponašanja poslovnih subjekata, kao i simulaciju posledica strateških odluka u realnim problemima.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:
P1. Uvodno predavanje: Osnovni koncepti metoda za merenje preferencija i primene u poslovnom odlučivanju.
P2. Metode za merenje stavova: Multiatributivni modeli, pojam i vrste.
P3-P4: Perceptualno mapiranje: Pojam. Metode i tehnike. Kompozitno mapiranje. Primena.
P5: Metode za merenje preferencija: Pojam i vrste. Metode otkrivenih naspram metoda formulisanih preferencija. Kompozitne naspram dekompozitnih tehnika.
P6: Kondžoint analiza: Pojam i vrste. Poređenje sa drugim metodama evaluacije. Prednosti primene.
P7-P8. Planiranje i sprovođenje kondžoint analize: Izbor metode. Identifikovanje atributa i njihovih nivoa. Generisanje plana eksperimenta. Plan istraživanja i priprema prezentacije koncepata. Tehnike prikupljanja podataka.
P9-P10. Analiza podataka: Procedure za procenu korisnosti. Individualni naspram agregatnih modela. Regresioni modeli. Hijerarhijska Bajesova metoda. Model slučajnih koeficijenta. Modeli diskretnih izbora.
P11-P12: Simulacija rezultata. Klaster analiza i segmentacija. Kondžoint simulacioni modeli.
P13-P15. Primena kondžoint analize: Prikaz nekih od primena u poslovnom odlučivanju u raznim proizvodnim i uslužnim delatnostima.
Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
Analize slučajeva iz prakse i interaktivne diskusije prema sadržaju teorijske nastave. Upoznavanje sa odgovarajućim softverima (SPSS, Sawtooth software, Excel…). Studijski istraživački rad uz konsultacije tokom samostalne izrade projekta.

Literatura

1. Kuzmanovic Marija, Kvantitativne metode u marketingu: Primena Conjoint analize, Društvo operacionih istraživača, Beograd, 2006.
2. Anders Gustafsson, Andreas Herrmann, Frank Huber, editors, Conjoint measurement : methods and applications, 4. Edition, Berlin [etc.] : Springer, cop. 2007.

Metode izvođenja nastave: Predavanja praćena odgovarajućim prezentacijama i multimedijalnim sadržajima. Kreativne radionice bazirane na interaktivnom radu sa studentima kroz analizu studija slučajeva iz prakse uz simulaciju u uslovima turbulentnog okruženja. Timski rad u izradi projekta uz primenu savremenih softvera za dizajn studije, obradu i analizu podataka, simulaciju rezultata i prezentaciju predloga poslovnih rešenja.

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku predavanja 10 usmeni ispit 30
prezentacija projekta 60

Komentari studenata

Razlog upisivanja ovog smera jeste što za bilo koju profesiju u okviru menadžmenta neophodno je poznavanje i tumačenje podataka jer se na osnovu analiza i donose odluke. Na programu mi se svidela: …

Novosti

22/01/2020

Ispit iz predmeta Poslovna analitika i optimizacija održaće se 28.01.2020. u 18:15 u kabinetu 309a. Studenti moraju poslati gotovu studiju slučaja (.pdf i .xls fajlove) BAR 24h pre zakazanog termina ispita.

01/12/2014

Literatura za učenje ispita Poslovna analitika možete preuzeti ovde.