Teorija igara i poslovne strategije

Studijski program: Poslovna analitika, ISIT

Nastavnik: Marija S. Kuzmanović, Milan M. Martić

Status predmeta: izborni

Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima, principima i modelima teorije igara i obučavanje za primenu osnovnih i naprednih tehnika teorije igara u modeliranju i analazi strateških interakcija u kompleksnom poslovnom okruženju.

Ishod predmeta

Osposobljenost studenata za strateško i analitičko razmišljanje i primenu naprednih koncepata teorije igara u modeliranju i rešavanju realnih problema iz prakse.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:
P01. Uvod i opšti principi: Predmet i cilj kursa. Osnovni pojmovi teorije igara. Strateško razmišljanje. Razumevanje pravila igre. Racionalnost i zajedničko znanje. Pojam ekvilibrijuma.
P02-P03. Opšte klase igara i strategija: Kooperativne i nekooperativne igre. Statičke igre. Dinamičke igre. Mešovite igre. Igre sa ponavljanjem.
P04. Karakteristične igre: “Dilema zatvorenika” – rešavanje i primena.
P05-P06. Igre sa strateškim potezima: Strateška upotreba informacija. Obavezivanje i kredibilitet. Strateški substituti i komplementi. Igre sa asimetričnim informacijama. Bajesova igra. Igre sa signaliziranjem.
P07. Kooperativne igre: Koalicije. Jezgro igre više strana. Šeplijeva vrednost igre.
P8-P11. Modeli konkurencije u oligopolima: Statički modeli (Kurnoova i Bertrandova igra). Dinamički modeli (Štakelbergova igra lidera i sledbenika).
P12-P15. Primene teorije igara: Primene u ekonomiji, marketingu, finansijama, informatici. Ostale primene.

Praktična nastava: Vežbe i kreativne radionice
Modeliranje strateških interakcija. Karakteristične igre: “dilema zatvorenika”, igra koordinacije, “bitka polova”, igra “kukavice”, igra “soko i golub”. Analogija karakterističnih igara sa realnim situacijama kroz primere. Metode i tehnike za određivanje strateškog ekvilibrijuma u statičkim, dinamičkim igrama i duopolima. Interpretacija strateškog ekvilibrijuma. Softver za rešavanje i simulaciju igara. Studije slučaja: rat cenama, ulazak na tržište, strateško investiranje, pregovaranje, aukcije.

Literatura

Literatura
1. Krčevinac, S. Čangalović, M., Kovačević-Vujčić, V., Martić, M., Vujošević, M., Operaciona istraživanja 1, FON, Beograd.
2. Stojanović, B., Teorija igara – elementi i primena, Službeni glasnik, 2005.
3. Dixit A., and Skeath S., Games of Strategy, 2nd edition, Norton, New York, 2004.
4. Hillas, J., Schiff, A., Game theory and Economic Applications, Lecture notes, 2002.
5. www.gametheory.net

Metode izvođenja nastave:
Predavanja praćena odgovarajućim prezentacijama i multimedijalnim sadržajima.
Vežbe bazirane na ilustrativnim i realnim primerima.
Kreativne radionice bazirane na interaktivnom radu sa studentima kroz analizu studija slučajeva, eksperimentalne igre i simulaciju.

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku predavanja 10 pismeni ispit 30
Praktična nastava 30 usmeni ispit
prezentacija projekta 30

Komentari studenata

Studijski program sam upisala iz razloga što su mi se jako svideli predmeti Katedre na osnovnim studijama. Želela sam da naučim da radim u SPSS-u, što se pokazalo izuzetno korisno s obzirom da sva…

Novosti

04/03/2018

Studenti Fakulteta organizacionih nauka plasirali su se u finale svetskog takmičenja INFORMS OR & Analytics Student Team Competition. Članove tima čine: Andrijana Bačević, Nemanja Vilimonović, Igor Dabić - studenti master studija studijskog programa Poslovna analitika, Jakov Petrović - student master studija studijskog programa Informacioni sistemi i Darko Damnjanović - student IV godine osnovnih studija smera Operacioni menadžment. Mentor tima je prof. dr Dragana Makajić-Nikolić, uz podršku i pomoć članova Laboratorije za operaciona istraživanja i kolege Dušana Džamića sa katedre za Matematiku, sa Fakulteta organizacionih nauka. Od ukupno 28 timova izabrano je 8 finalista koji će predstaviti svoj rad na INFORMS Analytics Conference u Baltimoru, SAD, od 15-17. aprila 2018. SREĆNO!!!

12/12/2017

Odbrana studija slučaja za januarski ispitni rok biće održana u utorak, 26.12.2017. od 18.15. Studenti koji žele da odbrane studiju u ovom roku, moraju poslati gotovu studiju slučaja (pdf i xls fajlove) BAR 48h pre zakazanog termina. Ovo pravilo važi u svakom ispitnom roku.

01/12/2014

Literatura za učenje ispita Poslovna analitika možete preuzeti ovde.