Upravljanje Rizikom

Studijski program: Poslovna analitika, Menadžment i organizacija

Nastavnik: Mirko B. Vujošević, Dragana D. Makajić-Nikolić (Biljana V. Panić)

Status predmeta: izborni

Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

da studenti steknu sposobnost da identifikuju, procene i ograniče rizik u inženjerskoj praksi primenom koncepata i tehnika inženjerstva i menadžmenta rizika.

Ishod predmeta

Studenti su osposobljeni da identifikuju glavne opasnosti (hazarde) u inženjerskom projektu i da naprave odgovarajuću strategiju upravljanja rizikom kojom se rizik izbegava, smanjuje, deli ili prihvata u razumnom obimu.

Sadržaj predmeta

Nastava: Uvod – o ciljevima i sadržaju predmeta. Osnovni pojmovi i definicije u analizi rizika i upravljanju rizikom. Sociološki i psihološki aspekti rizika. Domenski specifične definicije rizika i tehnike upravljanja rizikom: tehničko-tehnološki sistemi, bezbednost procesa, rizici na projektima, finansijski rizici (VaR), rizici u računarskim sistemima, rizici u informacionim sistemima, ekološki rizici, rizici po život i zdravlje, radijacioni rizici, ekološki rizici, sigurnost električnih sistema i dr. Osnovni koncepti prventivnog inženjerstva i upravljanja rizikom. Tehnike analize hazarda. Analiza načina, efekata i kritičnosti otkaza. Analiza stabla neispravnosti. Preliminarna analiza hazarda. HAZOP. Odlučivanje i rizik.

Praktična nastava: Vežbe se obavljaju u skladu sa planom teorijske nastave pri čemu se naglasak stavlja na detaljnije upoznavanje sa postojećim standardima i korišćenje raspoloživih softverskih alata za rešavanje školskih i realnih praktičnih primera.

Literatura

Literatura
1. M. Modarres, M. Kaminskiy, V. Krivtsov, Reliability Engineering and Risk Analysis, CRC Press, New York, 1999
2. C. A. Ericson II, Hazard analysis techniques for system safety, Wiley, 2005
3. Y. Y. Haimes, Risk Modeling, Assessment, and Management, Wiley, 2005
4. Uputstva za korišćenje softverskih alata za analizu rizika.

Upravljanjerizikom2015

ASD

StabloDogađaja

FTA

FTAp

FMEA

FMEAp

Stablo odlucivanja

Metode izvođenja nastave:
Predavanja se izvode klasično a vežbe pretežno korišćenjem raspoloživih softverskih alata za analizu pouzdanosti i rizika.

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku predavanja 10 pismeni ispit 20
Praktična nastava usmeni ispit 30
kolokvijum-i 20
seminar-i 20

Komentari studenata

Studijski program sam upisala iz razloga što su mi se jako svideli predmeti Katedre na osnovnim studijama. Želela sam da naučim da radim u SPSS-u, što se pokazalo izuzetno korisno s obzirom da sva…

Novosti

14/12/2016

Studenti koji žele da odbrane projektni zadatak u januarskom ispitnom roku, moraju poslati gotovu studiju slučaja (pdf i xls fajlove) BAR 48h pre zakazanog termina. Ovo pravilo važi u svakom ispitnom roku.

27/01/2016

Spisak studenata sa svim osvojenim poenima iz predmeta poslovna analitika i optimizacija možete videti ovde.

14/12/2016

Odbrana projektnih zadataka iz predmeta poslovna analitika i optimizacija je zakazana za 15.12.2016. godine u sali C001 u 18h.

27/01/2016

Rezultate ispita iz predmeta poslovna analitika i optimizacija možete videti ovde.

01/12/2014

Literatura za učenje ispita Poslovna analitika možete preuzeti ovde.